15/06/2024

Tin Mới 360

Cập Nhật Tin Công Nghệ | Đời Sống | Sport | Mỹ Thuật | Y Học

Kiểm toán Nhà nước đề nghị PVFCCo điều chỉnh doanh thu

đạm phú mỹ
4 phút, 24 giây để đọc.

Mới đây, Kiểm toán Nhà nước đã thông báo về kiểm toán Báo cáo tài chính cũng như các hoạt động liên quan đến quản lý, doanh thu, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước tại Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP trong năm 2020.

Theo kết quả báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập của PVFCCo năm 2020 đã thông báo, các số liệu này lần lượt đó là 8.040 tỷ đồng, 848 tỷ đồng và 702 tỷ đồng. Còn theo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, lần lượt là 8.203 tỷ đồng, 1.117 tỷ đồng và 941 tỷ đồng. Những thông tin chi tiết về lợi nhuận, doanh thu sau kiểm toán của PVFCCo sẽ được chúng tôi đề cập qua nội dung sau đây.

Hoạt động sản xuất của PVFCCo có tuân thủ pháp luật

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – mã chứng khoán DPM, nhà sản xuất kinh doanh phân bón Phú Mỹ) cho biết đơn vị vừa nhận được Thông báo của Kiểm toán Nhà nước về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính. Các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại PVFCCo trong năm 2020.

công ty

Kết quả kiểm toán cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh. Và công tác quản trị của PVFCCo là minh bạch, tuân thủ pháp luật. Kết quả kinh doanh phản ánh đúng thực tế thị trường. Một trong các điểm chính trong kết quả kiểm toán là số liệu về doanh thu. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất của PVFCCo.

Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập của PVFCCo năm 2020 đã công bố. Các số liệu này lần lượt là 8.040 tỷ đồng, 848 tỷ đồng và 702 tỷ đồng. Còn theo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, các con số này lần lượt là 8.203 tỷ đồng, 1.117 tỷ đồng và 941 tỷ đồng.

Doanh thu Kiểm toán Nhà nước tăng với so Kiểm toán độc lập

Như vậy số liệu về doanh thu, lợi nhuận trước thuế. Và sau thuế năm 2020 theo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. Tăng lần lượt là 163 tỷ đồng, 269 tỷ đồng. Và 239 tỷ đồng so với kiểm toán độc lập, chủ yếu do một số nguyên nhân như sau:

  • Chi phí sửa chữa bảo dưỡng tổng thể rà soát lại trước khi thực hiện. Giảm 83 tỷ đồng so với dự toán làm giảm giá vốn tương ứng. Chi phí bán hàng giảm 23 tỷ đồng do phân bổ lại chi phí vận chuyển đối với lượng hàng tồn kho cuối kỳ.
  • Điều chỉnh giảm chi phí các năm trước: điều chỉnh nguyên giá tài sản tạm tính hình thành từ dự án NH3-NPK. Dẫn đến giảm tương ứng chi phí khấu hao dự án NH3-NPK giảm 49 tỷ đồng…
  • Thu nhập khác tăng do ghi nhận bổ sung bảo hiểm do sự cố gián đoạn kinh doanh 91 tỷ đồng.

Kiểm toán Nhà nước đề nghị PVFCCo rà soát lại

Kiểm toán Nhà nước đề nghị PVFCCo rà soát lại một số nghiệp vụ trong công tác tài chính – kế toán. Để phản ánh kịp thời các nghiệp vụ này trong niên độ kế toán. Cụ thể là điều chỉnh số liệu trên sổ kế toán và Báo cáo tài chính năm 2020. Đồng thời nộp bổ sung khoản thuế TNDN tăng thêm là 29,3 tỷ đồng. Do thay đổi kết quả sản xuất kinh doanh.

công ty phân bón

Với kết luận của Kiểm toán Nhà nước. PVFCCo sẽ điều chỉnh các bút toán vào Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021. Và thực hiện các kiến nghị khác của Kiểm toán Nhà nước để hoàn thiện công tác nghiệp vụ của mình.

PVFCCo đơn vị dẫn đầu ngành phân bón

Trước đến nay, Đạm Phú Mỹ được biết đến là 1 trong 2 đơn vị dẫn đầu ngành phân bón. Thời gian qua, giá phân bón nhảy vọt cùng với nhu cầu tiêu thụ gia tăng. Đã đã đưa bức tranh kinh doanh của Đạm Phú Mỹ trở nên sáng sủa. Sản lượng sản xuất các sản phẩm đều hoàn thành hoặc vượt mức kế hoạch sau 5 tháng đầu năm. Về mặt tiêu thụ, hầu hết các sản phẩm đều vượt kế hoạch và tăng so với năm 2020. Riêng sản phẩm NPK Phú Mỹ vượt 5% kế hoạch và tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Ngày 6/7 tới đây Đạm Phú Mỹ sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền. Tỷ lệ thanh toán 7%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 700 đồng. Thời gian thanh toán 30/7/2021. Diễn biến trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DPM của Đạm Phú Mỹ hiện giao dịch trong vùng đỉnh lịch sử. Chốt phiên 2/7 tại mức giá 23.650 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 30,5% so với thời điểm đầu năm 2021.