22/06/2024

Tin Mới 360

Cập Nhật Tin Công Nghệ | Đời Sống | Sport | Mỹ Thuật | Y Học

HOSE ban hành quy chế giao dịch chứng khoán mới

HOSE ban hành quy chế giao dịch chứng khoán mới
3 phút, 17 giây để đọc.

Quy chế mới ban hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh – HOSE bắt đầu chính thức có hiệu lực từ ngày 5 tháng 7. Quy chế mới này đã bổ sung thêm một số trường hợp Sở giao dịch này được quyền tạm ngưng toàn bộ hoạt động giao dịch của thị trường chứng khoán. Có hai điểm mới gây chú ý nhất trong quy chế giao dịch chứng khoán tại HOSE vừa mới được ban hành là việc vẫn tiếp tục giữ biên độ dao động giá ở mức 7% và việc áp dụng lô cổ phiếu chẵn 100.

Quy chế mới không có nhiều thay đổi

Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) vừa ban hành Quyết định 352/QĐ-SGDHCM về quy chế giao dịch chứng khoán tại HOSE. Quy chế giao dịch mới này sẽ chính thức có hiệu lực từ hôm nay 5/7/2021. Quy chế mới do HOSE ban hành sẽ không có nhiều thay đổi; so với Quy chế giao dịch đang được áp dụng trước đó.

Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF được quy định là 7% so với giá tham chiếu. Biên độ dao động giá đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF trong ngày giao dịch đầu tiên là 20% so với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên.

Quy chế mới không có nhiều thay đổi

Đối với trường hợp trả cổ tức, hoặc thưởng bằng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu. Biên độ dao động giá của cổ phiếu. Chứng chỉ quỹ đóng trong ngày giao dịch không hưởng quyền là 20% so với giá tham chiếu. Trường hợp chào bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu thì sẽ không thực hiện điều chỉnh biên độ dao động giá vào ngày giao dịch không hưởng quyền.

Giao dịch lô chẵn đối với phương thức khớp lệnh là 100 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền. Mỗi lệnh giao dịch lô chẵn không được vượt quá khối lượng tối đa là 500.000 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền.

HOSE được phép tạm dừng giao dịch

So với quy chế cũ, quy chế mới của HoSE đã quy định cụ thể hơn; và bổ sung thêm một số trường hợp Sở này được phép tạm dừng giao dịch. Theo quy chế áp dụng từ năm 2018, HoSE được phép “ngắt cầu dao”; trong một số trường hợp như hệ thống giao dịch gặp sự cố; 1/4 thành viên trở lên gặp sự cố, không thể thực hiện giao dịch trực tuyến; xảy ra những sự kiện bất khả kháng làm ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch của thị trường; như thiên tai, hỏa hoạn. Ủy ban Chứng khoán yêu cầu ngừng giao dịch để ổn định thị trường. Hoặc các trường hợp mà HoSE thấy cần thiết để bảo vệ lợi ích nhà đầu tư chứng khoán; sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán.

HOSE được phép tạm dừng giao dịch

Quy chế cũng quy định thêm về việc sửa, hủy lệnh đối với giao dịch khớp lệnh. Trong trường hợp cần thiết, HOSE có quyền yêu cầu công ty chứng khoán thành viên; tạm ngừng việc sửa, huỷ lệnh trong thời gian khớp lệnh liên tục; sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Bắt đầu từ ngày hôm nay 5/7, HOSE sẽ đưa hệ thống giao dịch mới do CTCP FPT cung cấp; (giải pháp xử lý sự cố giao dịch) vào vận hành chính thức. Hệ thống mới đặt mục tiêu năng lực 3 – 5 triệu lệnh/ngày và bỏ cơ chế phân bổ lệnh. Các công ty chứng khoán đẩy lệnh theo đúng năng lực, làm chủ năng lực công nghệ.